Adatkezelési tájékoztató

Hatályba lép: 2023. 12. 01.

Jelen dokumentum tartalmazza a Tőzsér Beáta E.V., mint az angyalkez.hu oldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását a Weboldalt használók által megadott személyes adatoknak a kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeim:

Név: Tőzsér Beáta e.v.
Székhely és postacím: 1151 Budapest, Alag utca 45.
Szolgáltatás helyszíne: 1052 Budapest, Aulich utca 3.
E-mail: tozser.beata@angyalkez.hu
Telefonszám: +36 20 547-1911

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

2. FONTOSABB FOGALMAK

személyes adat: bármely információ, melynek segítségével egy személy bármilyen   módon azonosítható.
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, jelen dokumentumban szereplő adatkezelést illetően a Tőzsér Beáta ev.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében, annak utasítására személyes adatokat kezel.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, amellyel a személyes adatot közlik az angyalkez.hu vonatkozásában az időpontfoglalásban szereplő szolgáltatást nyújtó személyek.
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2. AZ ANGYALKEZ.HU ONLINE IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN KEZELT ADATOK KÖRE

2.1. Az angyalkez.hu online időpontfoglaló rendszer használata regisztrációhoz kötött. Amennyiben az angyalkez.hu online felületén regisztrál, időpontot foglal, továbbá a foglalással szorosan összefüggően igénybe veszi e-mail-es vagy telefonos elérhetőségeinket, adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja: az online időpontfoglalás rendszer működtetése, időpontfoglalás, az ezzel szorosan összefüggő kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), mely regisztráció során jön létre
Az érintettek: regisztráló felhasználók
Kezelt személyes adatok: név, e-mail-cím, mobilszám, választott szolgáltatás, időpont, lakcím vagy számlázási cím
Címzettek: a szolgáltatást nyújtó személyek, akik az angyalkez.hu online időpontfoglaló rendszerében elérhetőek
Adatfeldolgozók neve: tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft..
Tervezett adattárolási határidő: adatait hozzájárulásának visszavonási kéréséig kezeljük, de legkésőbb az utolsó időpontfoglalásától számított 5 évig, ezt követően regisztrációját és adatait töröljük

Hozzájárulását visszavonhatja, ha felhasználói profilját törli.

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg az angyalkez.hu foglalási felületén, mint a lefoglalt vizsgálatot igénybevevő személy, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen.

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

2.2. Amennyiben az angyalkez.hu által üzemeltett naptár segítségével szolgáltatásinkra időpontot foglal, továbbá a foglalással szorosan összefüggően igénybe veszi e-mail-es vagy telefonos elérhetőségeinket, adatait a következőképpen kezeljük.  

Az adatkezelés célja:

a szolgáltatást nyújtó személyek, akik az angyalkez.hu online időpontfoglaló rendszerében elérhetőek

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), mely a regisztráció során jön létre

Az érintettek:

regisztráló felhasználók

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, választott szolgáltatás, időpont, lakcím vagy számlázási cím

Címzettek:

a szolgáltatást nyújtó személyek, akikhez az időpont foglalása történik

Adatfeldolgozók neve:

tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft..

Tervezett adattárolási határidő:

adatait hozzájárulásának visszavonási kéréséig kezeljük, de legkésőbb az utolsó időpontfoglalásától számított 5 évig, ezt követően regisztrációját és adatait töröljük.

Hozzájárulását visszavonhatja, ha felhasználói profilját törli.

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg az angyalkez.hu foglalási felületén, mint a lefoglalt vizsgálatot, beavatkozást igénybevevő személy, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen.

A törvény szerint a hatóságok részére szükség esetén közzé kell tennünk adatait.

2.3. Amennyiben az angyalkez.hu online felületén gyermeke számára foglal szolgáltatásinkra időpontot, szükséges bekérnünk szülői hozzájárulást a gyermek adatának kezeléséről, ebben az esetben adatait a következőképpen kezeljük.

Az adatkezelés célja:

16 év alatti gyermek adatkezeléséhez hozzájárulás bekérése

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett (szülő) hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

a szolgáltatást nyújtó személyek, akikhez az időpont foglalása történik

Kezelt személyes adatok:

név, e-mail-cím, mobilszám, választott szolgáltatás, időpont, lakcím vagy számlázási cím, gyermek neve

Adatfeldolgozók neve:

tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft..

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 Hozzájárulása visszavonását a tozser.beata@angyalkez.hu e-mail címre küldött e-mail-ben teheti meg.

2.4. Amennyiben nem regisztrált felhasználó, és az angyalkez.hu-t e-mail-ben keresi meg, ennek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja:

e-mail-ben érkezett érdeklődés megválaszolása

Az adatkezelés jogalapja:

hozzájárulásával, melyet az e-mail elküldésével megad (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek:

e-mail-t küldő, nem regisztrált felhasználók

Kezelt személyes adatok:

e-mail-cím, e-mail-ben megosztott adatok

Adatfeldolgozók neve:

tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft..

Tervezett adattárolási határidő:

amíg hozzájárulását vissza nem vonja

 Hozzájárulása visszavonását a tozser.beata@angyalkez.hu e-mail címre küldött e-mail-ben teheti meg.

2.5. Az angyalkez.hu működéséhez hozzátartozhat, hogy a szolgáltatás igénybevétele után értékelő kérdőívvel keressük meg. A válaszadás önkéntes. Az angyalkez.hu működéséhez hozzátartozhatnak továbbá a felhasználók által leadott értékelések, abban az esetben is, ha az nem regisztrált felhasználótól érkezik. Amennyiben hozzájárul, véleményét honlapunkra feltöltjük, kizárólag az érdeklődők részére a szolgáltatás színvonalával és minőségével kapcsolatos tájékoztatás céljából. Az adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: az igénybe vett szolgáltatásról vélemény bekérése, ennek az angyalkez.hu-n történő megjelenítése
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával, melyet a vélemény leadásakor tud megadni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Az érintettek: az értékelést kitöltő/adó felhasználók
Kezelt személyes adatok: szolgáltatást nyújtó személy, az értékelés időpontja, vélemény, valamint a vélemény mellett megjelenítendő név/keresztnév, ahogyan Ön megadja (valós vagy szabadon választott név, anonim)
Adatfeldolgozók neve: tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft..
Tervezett adattárolási határidő: amíg hozzájárulását vissza nem vonja

Hozzájárulása visszavonását a tozser.beata@angyalkez.hu e-mail címre küldött e-mail-ben teheti meg.

Az angyalkez.hu fenntartja a jogot, hogy a leadott értékelés szövegét moderálja.

Az értékelésben megnevezett szolgáltatást nyújtó személy a róla szóló visszajelzés megjelenítésével kapcsolatban tiltakozhat, ez esetben az angyalkez.hu az értékelés publikálását visszavonja.

Hozzájárulása visszavonását a tozser.beata@angyalkez.hu e-mail címre küldött e-mail-ben teheti meg.

2.6. Amennyiben ahhoz a www.angyalkez.hu weboldalon vagy felhasználói profiljában feliratkozik marketing célú hírlevelünkre, ennek adatkezelésről a következőkben tájékoztatjuk.

Az adatkezelés célja: marketing célú tájékoztatás, hírek közlése e-mail-en
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulásával, melyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Az érintettek: hírlevélre feliratkozók
Kezelt személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, e-mail
Adatfeldolgozók neve: hírlevélküldő online platform: SalesAutopilot Kft., tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft..
Tervezett adattárolási határidő: amíg hozzájárulását vissza nem vonja

Hozzájárulása visszavonását megteheti profiljában, valamint a hírlevél „leiratkozás” gombjára kattintva.

3. AZ ANGYALKEZ.HU IDŐPONTFOGLALÓ RENDSZERBE ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁST NYYÚJTÓ SZEMÉLYEK KEZELT ADATAINAK KÖRE

3.1. Az angyalkez.hu online időpontfoglaló rendszer felületén elérhető szolgáltatást nyújtó semélyekhez kapcsolódó adatkezelés a következő.

Az adatkezelés célja: az angyalkez.hu online időpontfoglaló rendszerben való elérhetősége
Az adatkezelés jogalapja: munkavállalói szerződéses, érintett és angyalkez.hu között létrejött szerződéssel (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Az érintettek: szolgáltatást nyújtó személyek, munkavállalók
Kezelt személyes adatok: név, nyújtott szolgáltatások köre, helyszín, foglalható időpontok
Adatfeldolgozók neve: tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft..
Tervezett adattárolási határidő: szerződéssel egy ideig

4. COOKIE ADATKEZELÉS

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja:

Cookie neve: cookie_notice_accepted
Ellátott feladat: A Cookie szabályzat elfogadásával kapcsolatos sáv elrejtése.
Cookie tárolási ideje: 1 hónap

Cookie neve: et_bloom_optin_optin_5_b31fdc74e6_imp
Ellátott feladat: A látogató hírlevél feliratkozási adatok gyűjtésére szolgál.
Cookie tárolási ideje: 1 év

Cookie neve: _ga
Ellátott feladat: Google Analytics cookie, mely az egyes felhasználók, illetve böngészők megkülönböztetésére szolgál.
Cookie tárolási ideje: 2 év

Cookie neve: wordpress_test_cookie
Ellátott feladat: Megnézi, hogy az adott felhasználó engedélyezi a sütik használatát.
Cookie tárolási ideje: A weboldal bezárásakor

Cookie neve: et-pb-recent-items-font-family, et-pb-recent-items-colors
Ellátott feladat: A cooki-e által használt weboldal témája a stílushoz.
Cookie tárolási ideje: –

Cookie neve: et_bloom_subscribed_to_optin_5b21fdc74e6
Ellátott feladat: Felismeri azokat a felhasználókat, akik már feliratkoztak az e-mailes hírlevélküldésre.
Cookie tárolási ideje: 1 év

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
• Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html 

5. ADATBIZTONSÁG

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

6. AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

6.1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

6.2. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
    – az adatkezelés céljai;
    – az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
      – információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
      – a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
        az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
      – a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
      – ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
      – az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

6.3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

6.5. Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
  Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
  a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

6.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

6.8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

www.naih.hu
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2023. 12. 01.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:
Letölthető dokumentumok